سلام دوستان

ما در اين وبلاگ مطالبی داریم در زمینه های زیر:

آشنايي با گرايشها در كارشناسي ارشد-ظرفيت دانشگاهها ودانشگاههاي پذيرنده-منابع پيشنهادي-سوالات كنكور كارشناسي ارشد-دانلود جزوه وكتاب-روشهاي برنامه ريزي-آنچه بايد بدانيم تا در مطالعه كتابها موفق باشيم-اخبار كارشناسي ارشد-مصاحبه ها با تعدادي از برترينهاي كارشناسي ارشد-كارنامه هاي نمونه-سرفصل دروس و...

 همه آنها را مي توانيد با مراجعه به فهرست و دنبال كردن عناوين چون يك كتاب اما در قالب وبلاگ پيدا كنيد.جستجو در فهرست كنيد شايد مطلبي كه مي خواهيد را ما نوشته باشيم.
وبلاگ ما يك هديه است به همه جويندگان علم .
(چون كارشناس نيستیم از قلم كارشناسان سعي مي كنیم مطلب گردآوري كنیم.)
اگر مطلب مورد نظر شما نبود در قسمت نظرات  اطلاع دهید تا در صورت امکان تهیه و برای شما  قرار دهیم. متشکرم از توجه ونظرات ارزشمند شما.

فهرست مطالب موجود در وبلاگ


برچسب‌ها: پروژه دانشجویی, ترجمه

تاريخ : سه شنبه سیزدهم مرداد 1388 | 13:14 | نویسنده : |

ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد سال 1394، به اطلاع مي رساند سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در سايت سازمان قرار داده شد كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:

لينك دانلود دفترچهكد و عنوان رشته امتحاني
دانلود دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه شماره 2
1101 - مجموعه زبان وادبيات فارسي
دانلود 1102 - مجموعه علوم جغرافيايي
دانلود 1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
دانلود 1104 - مجموعه زبان عربي
دانلود 1105 - مجموعه علوم اقتصادي
دانلود 1106 - مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي
دانلود 1107 - مجموعه تاريخ
دانلود 1108 - مجموعه علوم اجتماعي
دانلود 1109 - فرهنگ وزبان هاي باستاني
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلماني و فرانسه
1110 - مجموعه زبان شناسي
دانلود 1111 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /1
دانلود 1112 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /2
دانلود 1113 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3
دانلود 1114 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4
دانلود 1115 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /5
دانلود 1116 - مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه شماره 2
1117 - مجموعه علوم تربيتي /1
دانلود 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي
دانلود 1120 - مجموعه زبان فرانسه
دانلود 1121 - مجموعه زبان انگليسي
دانلود 1122 - مجموعه زبان روسي
دانلود 1123 - مجموعه علوم تربيتي /2
دانلود 1124 - مجموعه زبان الماني
دانلود 1125 - مجموعه مديريت جهانگردي
دانلود
زبان فرانسه 
1126 - مجموعه حقوق
دانلود 1127 - مجموعه ايرانشناسي
دانلود

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

دانلود 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود 1129 - زبان وادبيات اردو
دانلود 1130 - مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل
دانلود 1131 - مجموعه مطالعات جهان
دانلود 1132 - مجموعه باستان شناسي
دانلود 1133 - مجموعه روانشناسي
دانلود 1134 - مجموعه حسابداري
دانلود 1137 - مطالعات زنان
دانلود 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
دانلود 1139 - مددكاري اجتماعي
دانلود 1140 - پژوهش علوم اجتماعي
دانلود 1142 - مجموعه مديريت

دانلود دفترچه شماره 1

دانلود دفترچه شماره 2

1143-مجموعه روان شناسی (2)
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1146 - مجموعه محيط زيست
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1148 - مجموعه مديريت اجرايي
دانلود 1152 - مجموعه مدرسي معارف اسلامي
دانلود 1154 - مطالعات دفاعي -استراتژيك
دانلود 1155 - اطلاعات استراتژيك
دانلود 1156 - اماد
دانلود 1157 - مديريت بحران
دانلود 1201 - مجموعه علوم زمين
دانلود 1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1203 - مجموعه شيمي
دانلود 1204 - مجموعه فيزيك
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1205 - مجموعه فوتونيك
دانلود 1206 - مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي
دانلود 1207 - اماروكاربردها
دانلود 1208 - رياضيات وكاربردها
دانلود 1209 - مجموعه علوم كامپيوتر
دانلود 1213 - زيست شناسي -علوم گياهي
دانلود 1214 - زيست شناسي -علوم جانوري
دانلود 1215 - محيطزيست دريا
دانلود 1216 - مجموعه زيست شناسي دريا
دانلود 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فيزيك دريا/
دانلود 1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم
دانلود 1219 - مجموعه علوم شناختي
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1251 - مجموعه مهندسي برق
دانلود 1253 - مجموعه مهندسي نفت
دانلود 1255 - مجموعه مهندسي پليمر
دانلود 1256 - مجموعه مهندسي معماري كشتي
دانلود 1257 - مهندسي شيمي
دانلود 1259 - مجموعه مهندسي صنايع
دانلود 1262 - مديريت درسوانح طبيعي
دانلود 1263 - مهندسي عمران نقشه برداري
دانلود 1264 - مجموعه مهندسي عمران
دانلود 1266 - مجموعه دريانوردي
دانلود 1267 - مجموعه مهندسي مكانيك
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1268 - مجموعه مهندسي معدن
دانلود 1272 - مجموعه مهندسي مواد
دانلود 1273 - نانوفناوري -نانومواد
دانلود 1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1277 - مجموعه مهندسي كامپيوتر
دانلود 1279 - مجموعه مهندسي هوافضا
دانلود 1283 - مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي
دانلود 1284 - مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف
دانلود 1285 - مجموعه بيوتكنولوژي وداروسازي
دانلود 1286 - مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
دانلود 1287 - مهندسي طراحي محيطزيست
دانلود 1288 - مديريت نساجي
دانلود 1289 - مهندسي فراوري وانتقال گاز
دانلود 1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
دانلود 1292 - مهندسي ايمني وبازرسي فني
دانلود 1293 - مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست
دانلود 1294 - مجموعه ايمني صنعتي
دانلود 1301 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري
دانلود 1302 - مجموعه مهندسي كشاورزي اب
دانلود 1303 - مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات
دانلود 1304 - مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي
دانلود 1305 - مهندسي كشاورزي -علوم باغباني
دانلود 1306 - مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي
دانلود 1307 - مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري
دانلود 1308 - مهندسي كشاورزي -علوم خاك
دانلود 1309 - مجموعه مهندسي كشاورزي دام وطيور
دانلود 1310 - مهندسي توليدات گياهي
دانلود 1311 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات
دانلود 1312 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب
دانلود 1313 - مهندسي كشاورزي -علوم ومهندسي صنايع غذايي
دانلود 1314 - مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي
دانلود 1315 - مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي
دانلود 1317 - مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست
دانلود 1319 - مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانلود 1321 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي مديريت وهمزيستي بابيابان
دانلود 1322 - مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
دانلود 1323 - مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي
دانلود 1324 - مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي دركشاورزي
دانلود 1325 - مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي
دانلود 1326 - مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز
دانلود 1327 - مديريت كشاورزي
دانلود 1328 - مهندسي فضاي سبز
دانلود 1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
دانلود 1351 - طراحي شهري
دانلود 1352 - مجموعه معماري
دانلود 1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
دانلود 1356 - نمايش عروسكي
دانلود 1357 - مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما
دانلود 1358 - مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
دانلود 1360 - مجموعه هنرهاي موسيقي
دانلود 1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
دانلود 1362 - طراحي صنعتي
دانلود 1363 - فرش
دانلود 1364 - طراحي پارچه ولباس
دانلود 1501 - انگل شناسي دامپزشكي
دانلود 1502 - فيزيولوژي دامپزشكي
دانلود 1504 - بافت شناسي دامپزشكي
دانلود 1505 - باكتري شناسي دامپزشكي
دانلود 1506 - ايمني شناسي دامپزشكي
دانلود 1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
دانلود 1509 - بيوشيمي باليني
دانلود 1510-سم شناسی
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني - صبح چهارشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني - عصر چهارشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني - صبح پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني - عصر پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 - عصر پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني - صبح جمعه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني - عصر جمعه

برچسب‌ها: دفترچه سوالات آزمون‌ ورودي تحصيلات‌ تكميلي‌, كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌, سال‌ 1394

تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 | 4:17 | نویسنده : |

مشاهده ی کلید  آزمون فراگیر ارشد کامپیوتر 91 در ادامه ی مطلب


برچسب‌ها: کلید آزمون فراگیر, ارشد کامپیوتر 91

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سوم دی 1391 | 10:15 | نویسنده : |

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسي ارشد سال 1390 مي رساند که کليد اوليه اوليه سؤالات بر روي سايت سازمان سنجش قرار گرفته است. اين کليد اوليه غير قابل استناد است. پس از دريافت نظرات داوطلبان و صاحب­نظران کليد نهائي سؤالات تهيه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. از اين رو، داوطلبان در صورت تمايل مي­توانند تا تاريخ 89/12/20 با مراجعه به سايت سازمان سنجش نسبت به تکميل فرمي که براي دريافت اين نظرات آماده گرديده است، اقدام نمايند. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طريق اينترنت دريافت خواهد شد و به موارد ارسالي از طريق ديگر رسيدگي نخواهد گرديد. با توجه به اينکه بعد از تاريخ 89/12/20 نظرات جمع­آوري و کليد اوليه نهايي ساخته خواهد شد، هيچ تجديدنظري پس از اين تاريخ قابل بررسي نخواهد بود.

برای مشاهده کلید آزمون کارشناسی ارشد 90 مجموعه مهندسی کامپیوتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هشتم اسفند 1389 | 14:41 | نویسنده : |

برای دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۰ (بعد از ظهر پنج شنبه) در مجموعه مهندسی کامپیوتر بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید:

لینک دانلود سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر دفترچه شماره ۱

لینک دانلود سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر دفترچه شماره 2

لینک دانلود کلید اولیه سوالاتتاريخ : شنبه هفتم اسفند 1389 | 12:17 | نویسنده : |

برای دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۰ در مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

لینک دانلود دفترچه سوالاتتاريخ : شنبه هفتم اسفند 1389 | 12:16 | نویسنده : |
برای دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد می توانید به وبلاگ زیر مراجعه فرمایید:

كنكور کارشناسی ارشد حسابداریتاريخ : جمعه سی و یکم اردیبهشت 1389 | 14:39 | نویسنده : |
می توانید سوالات کنکور کارشناسی ارشد هنر را از این وبلاگ دانلود کنید.

http://www.yasamin218.blogfa.com/

تاريخ : پنجشنبه بیستم اسفند 1388 | 13:0 | نویسنده : |

می توانید سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری را از این وبلاگ دانلود کنید.

با تشکر از آقای وحید سلیمی

http://vahid-salimi.blogfa.com/cat-34.aspxتاريخ : چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388 | 16:6 | نویسنده : |
سلام .دوستان گرامي سوالات را از  لينكهاي زير دانلود نماييد .

آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1389 نرم افزار

دفترچه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1389 فناوری اطلاعات

منبع:http://yadmane.comتاريخ : سه شنبه یازدهم اسفند 1388 | 7:41 | نویسنده : |
سلام  لینک زیر را یکی از مراجعه کندگان  پیشنهاد کرده از ایشان متشکریم .سوالات مدیریت اجرایی-مهندسی مکانیک- مهندسی صنایع-گرایشهای صنایع وسیستم -روانشناسی-علوم اجتماعی -شیمی

از اینجا دانلود کنید.تاريخ : دوشنبه دهم اسفند 1388 | 21:36 | نویسنده : |
سلام .در نظرات دیدم یکی از مراجعه کنندگان یک آدرس گذاشته بود که "دوستان میتونید سوالای نرم افزار رو http://arshadsw.iranblog .com ببینیدالبته بدون فاصله هاش;) "

من به این وبلاگ رفتم ودیدم  فقط کمی باید صبر کنید تصاویر سوالات لود شود .به همین آدرس بروید

 وسوالات را ببینید تا بهتر روی جوابها بحث شود خیال شما هم راحت می شود البته گرایش نرم افزار رشته مهندسی کامپیوتر.

(اینکه چطور توانسته اند خدا می داند  ... به هر حال از ایشان متشکریم.) 

در ضمن  مراجعه کننده دیگری نیز آدرس زیر را داده اند برای سوالات آزمون ارشد ۸۹ در نرم افزار وIT

 http://yadmane.com/

از ایشان نیز متشکریم.

برای دانلود همین سوالات به صورت فایل PDF نیز می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

دانلود برخی از سوالات ارشد 89 رشته کامپیوترتاريخ : یکشنبه دوم اسفند 1388 | 20:10 | نویسنده : |

دوستان گرامي

 سايت زير درباره كارشناسي ارشد فراگير مطالب مفيدي دارد  .اگر علاقمند به بازديد از آن هستيد به آن مراجعه كنيد.

كارشناسي ارشد فراگير پيام نورتاريخ : دوشنبه بیست و هشتم دی 1388 | 11:8 | نویسنده : |
برای دانلود سوالات به این سایت مراجعه فرمایید.تاريخ : یکشنبه بیست و نهم آذر 1388 | 10:40 | نویسنده : |
برای دانلود سوالات به این سایت مراجعه فرمایید.تاريخ : یکشنبه بیست و نهم آذر 1388 | 10:34 | نویسنده : |
برای خرید این محصولات می توانید به این سایت مراجعه کنید.تاريخ : یکشنبه بیست و نهم آذر 1388 | 10:16 | نویسنده : |
سلام به همه بازدید کنندگان

 برای دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مورد نظر خود به سایت زیر بروید با صرف ۵ دقیقه وقت وعضویت در آن سایت امکان دانلود را می یابید.

سایت پردازش

 تاريخ : سه شنبه نوزدهم آبان 1388 | 14:35 | نویسنده : |
سلام به دوستان هنري خوب و خوش ذوق من سوالات كارشناسي ارشد سه سال را فعلاً براي شما  پيدا كردم كه لينكهاي آن را در انتهاي همين مطلب مي گذارم .موفق وپيروز باشيد.

سوالات كارشناسي ارشد گروه هنر88

سوالات كارشناسي ارشد هنر86

فقط براي استفاده از سايت زير بايد عضو آن شويد كه عضويت آن رايگان است.

سوالات كارشناسي ارشد87هنر

 تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آبان 1388 | 7:55 | نویسنده : |

سلام به داوطلبين گرامي كارشناسي ارشد 1389 آيا مي خواهيد يكبار خود را امتحان كنيد وبفهميد اگر در آزمون سال 1388 شركت مي كرديد چه رتبه اي  مي آورديد اگر پاسخ شما بله است  روي لينك زير كليك كنيد وارد صفحه اي مي شويد فرم مربوطه را تكميل كنيد وكد رهگيري دريافت شده را يادداشت نمائيد.آنگاه با وارد كردن كد رهگيري مي توانيد دفترچه سوالات آزمون 88 را مشاهده كنيد،پس از آن پاسخنامه اينترنتي را طبق يك آزمون واقعي پر كنيد.در انتها كليد ثبت را بزنيد.

در اين گام كارنامه شبيه سازي شده شما توليد خواهد شد و و اطلاعات تخصصي در زمينه اينکه  مجاز به انتخاب رشته شدن و رتبه احتمالي در گرايشهاي مختلف  را به شما خواهد داد. نمره کل شما با نمرات کل نفرات شرکت کننده در آزمون سراسري مقايسه خواهد شد.

برگرفته از سايت سنجش تكميلي

از اين قسمت وارد شويد. طرح 2020تاريخ : شنبه بیست و هشتم شهریور 1388 | 6:15 | نویسنده : |

سلام به همه داوطلبين كارشناسي ارشد مهندسي نفت .ببخشيد اگر پاسخ درخواست شما دير شد.

من يك سايت معرفي مي كنم اميدوارم مفيد باشد وپاسخ خود را آنجا بيابيد.

کارشناسی ارشد مهندسی نفتتاريخ : یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388 | 14:6 | نویسنده : |

سلام .دوستان خوب بازديد كننده اگر حل تشريحي سوالات كنكور كارشناسي ارشد مجموعه مهندسي كامپيوتر سال87 ومجموعه مهندسي فناوري اطلاعات  سال 87 دانشگاههاي دولتي ومجموعه مهندسی کامپیوتر سال 1388
دانشگاههاي دولتي  را مي خواهيد از لينك زير مي توانيد آنها را  پيدا كنيد.

حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر87

حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر 88

حل تشریحی سوالات کنکور مهندسی IT سال 87تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد 1388 | 20:13 | نویسنده : |
تستهاي ارشد كامپيوتر از سال 79 تا 87 به همراه كليد آنها رااز لینک زیر که مربوط به سایت  استاد قدسی است دانلود کنید.

تست وکلید آزمون ارشد مهندسی کامپیوترتاريخ : شنبه دهم مرداد 1388 | 13:33 | نویسنده : |
سلام.
با اجازه دوستان لینک سوالات کنکورکارشناسی ارشد۸۸ را درهمه رشته ها
 برایتان می گذارم .این لینک متعلق به سایت دکتر عسکر زاده است.کلید سوالات نیز در همین لینکها است.
رشته های فنی -مهندسی

رشته های علوم انسانی

رشته های هنری

رشته های کشاورزی

رشته های علوم پایه

رشته های علوم پزشکی

 تاريخ : جمعه نهم مرداد 1388 | 13:52 | نویسنده : |